Máte správné vyúčtování služeb za užívání bytu ?

Koncem dubna má každý nájemník, člen bytového družstva či vlastník jednotky obdržet od správní firmy vyúčtování služeb, tepelné energie a vody za minulý rok. Nepochybně toto vyúčtování služeb způsobuje každoročně velké překvapení, a proto hledáte někoho, kdo Vám potvrdí správnost či nesprávnost předloženého vyúčtování a pomůže Vám problémy řešit. Soudní znalec Ing. Milan Fiala vypracoval přesnou metodiku na obranu proti nepodloženým požadavkům správních firem. Tyto tzv. správní firmy na podkladě chybně vypracovaných vyúčtování služeb za užívání bytu, požadují nepodložené částky. Ing. Milan Fiala pomáhá nájemníkům, členům bytových družstev či vlastníkům jednotek řešit zmíněné problémy. Samozřejmě pomáhá i bytovým družstvům či SVJ, kteří mají o řádné vyúčtování zájem. Smyslem práce není, aby někdo platil více či méně, ale aby bylo vyúčtování provedeno tak jak má být – tedy řádně. Web „Byt – služby – vyúčtování“ se specializuje na bytové právo, na potvrzení správnosti nebo nesprávnosti vyúčtování služeb za užívání bytu a dodané tepelné energie (vč. vody), které nájemník, člen bytového družstva či vlastník jednotky obdržel od správní firmy.

Spolupráce probíhá ve dvou kolech:

  1. na základě e-mailem zaslaného vyúčtování potvrdí správnost či nesprávnost předloženého
    vyúčtování služeb za užívání jednotky,
  2. na základě výsledku vyhodnocení vyúčtování se klient sám rozhodne o dalším postupu ve věci.

V případě požadavků zašlete prosím Vaši zprávu.

  *
*
 
*
*
 
Abychom s Vámi mohli komunikovat, je nezbytné vyplnit údaje označené *

TOPlist

Valid XHTML 1.1
Valid CSS!